TOC

This article has been localized into Persian by the community.

گام نخست:

مقدمه

به آموزش زبان #C خوش آمدید. با معرفی NET Framework.، مایکروسافت دارای یک زبان برنامه نویسی جدید به نام #C (سی شارپ) شد. با اقتباس گرفتن مفاهیم کلیدی از چند زبان دیگر که برجسته ترین آن ها Java می باشد، #C به نحوی طراحی شده است تا یک زبان برنامه نویسی ساده، مدرن، همه منظوره و شی گرا باشد.

از نظر تئوری #C می تواند به کد ماشین تفسیر (کامپایل-Compile) شود، اما در واقعیت همیشه از آن در ترکیب با NET Framework. استفاده می شود. بنابراین، برنامه هایی که به زبان #C نوشته شده اند، نیاز دارند که NET Framework. را روی کامپیوتری که برنامه را اجرا می کند ، نصب شده به همراه داشته باشند. در حالی که NET Framework. استفاده از طیف گسترده ای از زبان ها را ممکن می سازد، (از این رو) گاهی اوقات #C به عنوان زبان NET. منتسب می شود، شاید به این دلیل که به همراه NET Framework. طراحی شده است.

#C یک زبان برنامه نویسی شی گرا است و امکان ارائه ی متغیرها و توابع به صورت کلی یا سراسری وجود ندارد. همه چیز در قالب کلاس ها پوشش داده شده است. حتی ساده ترین انواع (types) مثل نوع اعداد صحیح (int) و نوع رشته ای (string)، که (همگی این انواع و سایر کلاس های دیگر) خصوصیاتشان را از کلاس System.Object به ارث می برند.

در فصل های پیش رو، با مهمترین مباحث و موضوعات #C آشنا می شوید.