TOC

This article is currently in the process of being translated into Macedonian (~87% done).

Getting started:

Introduction

Добредојдовте во овие C# лекции.Со воведот за .NET фрејмворк ,Мајкрософт вклучува нов јазик наречен C#(се изговара Це-Шарп).C# е дизајниран да биде едноставен ,модерен , со општа намена, објектно-ориентиран јазик, позајмува клучни концепти од неколку други јазици ,особено Java.

C# теоретски може да биде компалиран во машински код, но во реалниот живот секогаш се користи во комбинација со .NET фрејмворк.Затоа апликациите кои се напишани во C# јазикот бараат .NЕТ фрејмворк да биде инсталиран на компјутерот каде што се извршува апликацијата.

C# e објектно ориентиран јазик и не нуди глобални променливи или функции.Се е вгнездено во функции, освен едноставни типови како int(integer-цел број)и string(стринг) , кои се наследуваат од класата System.Object .

In the following chapters, you will be guided through the most important topics about C#.